SEPA DIREKTNE BREMENITVE

Za ureditev direktne bremenitve oz. plačila stroškov preko trajnika se mora stranka osebno zglasiti (po predhodnem naročilu) na sedežu podjetja ter s seboj prinesti osebni dokukent in bančno kartico.

V kolikor se stranka ne more zglasiti osebno, pošlje kopijo osebnega dokumenta in bančne kartice, navede naslov ter katere stroške bi želela plačevati preko trajnika. Po tem pošljemo stranki na hišni ali elektronski naslov v podpis izpolnjen obrazec, katerega en izvod pošlje nazaj na naše podjetje.

Bremenitev se izvaja 28. v mesecu (v kolikor je praznik ali vikend, pa takoj naslednji delovni dan).